NAJVAŽNIJI AKTUELNI PODACI (17.01.2020. god.)

Prosečna bruto zarada u Republici Srbiji (isplaćena u januaru 2020)

82.836,00

Prosečna neto zarada (isplaćena u januaru 2020)

59.941,00

Najniža mesečna osnovica za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

- za isplate od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine

25.801,00

Najniža mesečna osnovica za plaćanje doprinosa za samostalne umetnike, sveštenike, verske službenike i poljoprivrednike

- za 2020. godinu

25.801,00

Najviša mesečna osnovica za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

- za isplate od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine

368.590,00

Najviša godišnja osnovica doprinosa

- za 2019. godinu

- za 2020. godinu

.

4.100.700,00

4.423.080,00

Neoporezivi iznos umanjenja osnovice poreza na zarade

- od 1. januara 2020. godine

16.300,00

Minimalna neto cena rada po času

- za period januar – decembar 2019

- za period januar - decembar 2020

.

155,30

172,54

Neoporezivi iznosi primanja zaposlenog:

- naknada troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada

- dnevnica za službeno putovanje u zemlji

- dnevnica za službeno putovanje u inostranstvu

- solidarna pomoć

- poklon deci zaposlenih, starosti do 15 god, povodom Nove Godine i Božića

- jubilarna nagrada 

- premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzioni fond

.

3.988,00

2.394,00

50,00 EUR

39.881,00

9.970,00

19.939,00

5.984,00

Stopa zatezne kamate (na godišnjem nivou) za dinare

- od 12.03.2020. godine

9,75%

Referentna kamatna stopa NBS

– od 11.03.2020. godine

1,75%

Kamatna stopa za neblagovremeno plaćene javne prihode

11,75%